قابلیت های داکت اسپلیت

  • داکت اسپلیت، محصولی است همانند کولر اسپلیت های خانگی که در واحدهای مسکونی و یا تجاری کوچک مصرف دارد. یونیت خارجی (کندانسور) آن در تراس و یا پشت بام و یونیت داخلی در داخل منزل و یا محیط کار نصب می شود، با این تفاوت که در سیستم کولر های گازی معروف به اسپلیت یونیت، قسمت داخلی (اواپراتور) تنها در یک اتاق و به صورت آشکار نصب می گردد و اتاق های دیگر از سرمایش مطبوع آن بی نصیب هستند و برای بهره بردن از سرمایش در اتاق های دیگر، الزاما می بایست از یونیت های اضافی استفاده کرد که به دلیل هزینه های مازاد و محدودیت فضا برای نصب کندانسورهای متعدد، در بیشتر موارد، مشتری از آن چشم پوشی می کند. اما در سیستم داکت اسپلیت، یونیت داخلی در سقف کاذب نصب می گردد و با کانال کشی به فضاهای مورد نظر، سرمایش مطلوب کولر های گازی و یا گرمایش مورد نیاز در فصل سرما را به اتاقها و یا بخش های ساختمان انتقال می دهد.
  • تفاوت دیگر داکت اسپلیت با کولر اسپلیت ها در این است که کولر اسپلیت ها ممکن است تک کاره (فقط سرمایشی) و یا دوکاره (سرمایش و گرمایش) باشند و در نوع دوکاره، گرمای حاصل بسیار محدود بوده و جوابگوی محل سکونت یا کار به ویژه در فصول سرد سال نیست، اما داکت اسپلیت دوکاره بوده و گرمای آن از طریق آبگرم حاصل از پکیج یونیت های گرمایشی تامین شده و با توجه به کانال کشی به تمام نقاط محیط، در فصول سرد سال، گرمای مورد نیاز محیط را به طور کامل و بدون نیاز به هیچ سیستم گرمایشی کمکی، تامین می نماید.
  • عموما داکت اسپلیت های موجود در بازار به سه صورت High Pressure و Medium Pressure وLow Pressure می باشند که علت این نام گذاری، تفاوت در طراحی حداکثر طول کانال کشی و توان غلبه بر افت فشار ناشی از طول کانال می باشد. شرکت تهویه توانایی ساخت هر سه مدل از این محصول را داراست.
  • داکت اسپلیت های شرکت تهویه برای مصارف خانگی و یا تجاری سبک از 2 تا 5 تن تبرید به طور استاندارد و عمومی طراحی شده است و قابلیت طراحی و ساخت در تناژ های 5/1 تا 6 تن تبرید را به صورت سفارشی دارا میباشد.

کاتالوگ محصول

قابلیت های داکت اسپلیت

  • داکت اسپلیت، محصولی است همانند کولر اسپلیت های خانگی که در واحدهای مسکونی و یا تجاری کوچک مصرف دارد. یونیت خارجی (کندانسور) آن در تراس و یا پشت بام و یونیت داخلی در داخل منزل و یا محیط کار نصب می شود، با این تفاوت که در سیستم کولر های گازی معروف به اسپلیت یونیت، قسمت داخلی (اواپراتور) تنها در یک اتاق و به صورت آشکار نصب می گردد و اتاق های دیگر از سرمایش مطبوع آن بی نصیب هستند و برای بهره بردن از سرمایش در اتاق های دیگر، الزاما می بایست از یونیت های اضافی استفاده کرد که به دلیل هزینه های مازاد و محدودیت فضا برای نصب کندانسورهای متعدد، در بیشتر موارد، مشتری از آن چشم پوشی می کند. اما در سیستم داکت اسپلیت، یونیت داخلی در سقف کاذب نصب می گردد و با کانال کشی به فضاهای مورد نظر، سرمایش مطلوب کولر های گازی و یا گرمایش مورد نیاز در فصل سرما را به اتاقها و یا بخش های ساختمان انتقال می دهد.
  • تفاوت دیگر داکت اسپلیت با کولر اسپلیت ها در این است که کولر اسپلیت ها ممکن است تک کاره (فقط سرمایشی) و یا دوکاره (سرمایش و گرمایش) باشند و در نوع دوکاره، گرمای حاصل بسیار محدود بوده و جوابگوی محل سکونت یا کار به ویژه در فصول سرد سال نیست، اما داکت اسپلیت دوکاره بوده و گرمای آن از طریق آبگرم حاصل از پکیج یونیت های گرمایشی تامین شده و با توجه به کانال کشی به تمام نقاط محیط، در فصول سرد سال، گرمای مورد نیاز محیط را به طور کامل و بدون نیاز به هیچ سیستم گرمایشی کمکی، تامین می نماید.
  • عموما داکت اسپلیت های موجود در بازار به سه صورت High Pressure و Medium Pressure وLow Pressure می باشند که علت این نام گذاری، تفاوت در طراحی حداکثر طول کانال کشی و توان غلبه بر افت فشار ناشی از طول کانال می باشد. شرکت تهویه توانایی ساخت هر سه مدل از این محصول را داراست.
  • داکت اسپلیت های شرکت تهویه برای مصارف خانگی و یا تجاری سبک از 2 تا 5 تن تبرید به طور استاندارد و عمومی طراحی شده است و قابلیت طراحی و ساخت در تناژ های 5/1 تا 6 تن تبرید را به صورت سفارشی دارا میباشد.

ظرفیت ها

کاتالوگ محصول

This post is also available in: English Arabic Russian