قابلیت های کندانسور هوایی

 • دارای فن های محوری با پره های ایرفویل با کارکرد آرام و بی صدا و مصرف برق پایین
 • قابلیت کار در مناطق با دمای پایین
 • عدم تداخل کارکرد فن ها برروی یکدیگر (در صورت خاموش بودن تعدادی از فن ها)
 • قابلیت استفاده از فین مسی یا آلومینیومی
 • قابلیت نصب Receiver
 • شماره کاتالوگ :CA-RD-06

کاتالوگ محصول

ظرفیت ها

 • در ۱۱ سایز (RAR4016 تا RAR4163)

قابلیت های کندانسور هوایی

 • دارای فن های محوری با پره های ایرفویل با کارکرد آرام و بی صدا و مصرف برق پایین
 • قابلیت کار در مناطق با دمای پایین
 • عدم تداخل کارکرد فن ها برروی یکدیگر (در صورت خاموش بودن تعدادی از فن ها)
 • قابلیت استفاده از فین مسی یا آلومینیومی
 • قابلیت نصب Receiver
 • شماره کاتالوگ :CA-RD-06

ظرفیت ها

 • در ۱۱ سایز (RAR4016 تا RAR4163)

کاتالوگ محصول

This post is also available in: English Arabic Russian