قابلیت های چیلر آب خنک اسکرو مدولار

• استفاده از مبردهای رایج نظیر R407c ، R134a و R22
• طیف تناژ گسترده از 33  تا 135  تن تبرید واقعی در 14 مدل  برای گاز R22
• طیف تناژ گسترده از 31  تا 117 تن تبرید واقعی در 14 مدل  برای گاز R407c
• طیف تناژ گسترده از 32  تا 121  تن تبرید واقعی در 14 مدل  برای گاز R134a در شرایط غیر حاره ای
• طیف تناژ گسترده از 30  تا 107  تن تبرید واقعی در 14 مدل  برای گاز R134a در شرایط حاره ای
• قابلیت ارائه تمامی مدل ها به صورت کندانسور- مجزا جهت استفاده به صورت ریموت
• تجهیزات قابل کار در دمای بالا جهت عملکرد صحیح دستگاه در دماهای بالا
• ادوات مکانیکی و الکتریکی ساخته شده در شرکت های معتبر اروپایی
• استفاده از مبدل های پوسته و لوله پر بازده در اواپراتور
• طراحی شده  به صورت یک سیکل و دو سیکل
• امکان ماژول بندی در تناژهای بالا

کاتالوگ محصول

قابلیت های چیلر اسکرو آب خنک مدولار

• استفاده از مبردهای رایج نظیر R407c ، R134a و R22
• طیف تناژ گسترده از 33  تا 135  تن تبرید واقعی در 14 مدل  برای گاز R22
• طیف تناژ گسترده از 31  تا 117 تن تبرید واقعی در 14 مدل  برای گاز R407c
• طیف تناژ گسترده از 32  تا 121  تن تبرید واقعی در 14 مدل  برای گاز R134a در شرایط غیر حاره ای
• طیف تناژ گسترده از 30  تا 107  تن تبرید واقعی در 14 مدل  برای گاز R134a در شرایط حاره ای
• قابلیت ارائه تمامی مدل ها به صورت کندانسور- مجزا جهت استفاده به صورت ریموت
• تجهیزات قابل کار در دمای بالا جهت عملکرد صحیح دستگاه در دماهای بالا
• ادوات مکانیکی و الکتریکی ساخته شده در شرکت های معتبر اروپایی
• استفاده از مبدل های پوسته و لوله پر بازده در اواپراتور
• طراحی شده  به صورت یک سیکل و دو سیکل
• امکان ماژول بندی در تناژهای بالا

ظرفیت ها

This post is also available in: English Arabic Russian