قابلیت های خنک کننده تابلو الکتریکی

خنک کننده تابلوهای برق و اتاقک آسانسور

خنک کننده تابلوهای الکتریکی محصولی است که بر روی تابلو های برق و یا محفظه ای که تجهیزات حساس الکترونیکی دارند، نصب می گردد. این خنک کننده ها، برای تنظیم گرمای تولید شده توسط تجهیزات برقی و الکترونیکی موجود در تابلو های برق مورد استفاده قرار می گیرند تا دمای محیط را در محدوده های مجاز تعریف شده برای این قطعات و تجهیزات حساس، ثابت نگه دارند. همچنین این دستگاه برای حفاظت از قطعاتی که در اثر افزایش دمای حاصل از قطعات کنترلی و الکترونیکی از قبیل:

 • CPU
 • ريز پردازنده ها
 • graphic card
 • Hard disk
 • drives
  در اتاق های سرور آسیب می بینند، به کار می رود.

قابلیت های خنک کننده تابلوهای الکتریکی

 • دارای ظرفیت نامی تبرید 1200 الی Btu/hr
 • دارای کمپرسور با استاندارد CE
 • دارای فن های با استاندارد حفاظتی کلاس B و نشان CE
 • دارای قابلیت کنترل و تنظیم دمای هوای برگشتی
 • دارای نمایشگر دمای هوای محفظه
 • قابلیت نصب در حالت دیواری یا سقفی ( با داکت کشی سفارشی)
 • دارای بدنه گالوانیزه با پوشش رنگ الکترو استاتیک
 • امکان ساخت در ظرفیت های متنوع به صورت سفارشی

کاتالوغ

ظرفیت ها

 • دارای ظرفیت نامی تبرید 1200 الی Btu/hr

قابلیت های خنک کننده تابلو الکتریکی

خنک کننده تابلوهای برق و اتاقک آسانسور

خنک کننده تابلوهای الکتریکی محصولی است که بر روی تابلو های برق و یا محفظه ای که تجهیزات حساس الکترونیکی دارند، نصب می گردد. این خنک کننده ها، برای تنظیم گرمای تولید شده توسط تجهیزات برقی و الکترونیکی موجود در تابلو های برق مورد استفاده قرار می گیرند تا دمای محیط را در محدوده های مجاز تعریف شده برای این قطعات و تجهیزات حساس، ثابت نگه دارند. همچنین این دستگاه برای حفاظت از قطعاتی که در اثر افزایش دمای حاصل از قطعات کنترلی و الکترونیکی از قبیل:

 • CPU
 • ريز پردازنده ها
 • graphic card
 • Hard disk
 • drives
  در اتاق های سرور آسیب می بینند، به کار می رود.

قابلیت های خنک کننده تابلوهای الکتریکی

 • دارای ظرفیت نامی تبرید 1200 الی Btu/hr
 • دارای کمپرسور با استاندارد CE
 • دارای فن های با استاندارد حفاظتی کلاس B و نشان CE
 • دارای قابلیت کنترل و تنظیم دمای هوای برگشتی
 • دارای نمایشگر دمای هوای محفظه
 • قابلیت نصب در حالت دیواری یا سقفی ( با داکت کشی سفارشی)
 • دارای بدنه گالوانیزه با پوشش رنگ الکترو استاتیک
 • امکان ساخت در ظرفیت های متنوع به صورت سفارشی

ظرفیت ها

 • دارای ظرفیت نامی تبرید 1200 الی Btu/hr

This post is also available in: الفارسية الإنجليزية الروسية