قابلیت های تهویه مطبوع خودروها

در عصر حاضر دیگر وجود کولر در اتومبیل به عنوان یک وسیله لوکس تلقی نمی‌شود بلکه امروزه یکی از امکانات ضروری هر خودرویی و در هر کلاسی به شمار می آید.
هنگامی که اتومبیل شما مجهز به کولر باشد، می‌توانید با اعصابی آرامتر رانندگی کنید. زیرا هرگز گرمای طاقت فرسا، گازهای خطرناک، گرد و غبار و سر و صدا به داخل اتومبیل شما راه نخواهند یافت.
سیستم کولر اتومبیل در واقع از مجموعه قطعاتی تشکیل شده است که پس از نصب برروی اتومبیل، فضای داخل کابین را برای سرنشینان خودرو به محیطی مطلوب تبدیل می‌نمایند.
شرکت تهویه با درک این ضرورت، مبادرت به طراحی و ساخت کولر برای انواع خودروهای سواری، وانت، کامیون، کامیونت، مینی بوس و اتوبوس نموده است.

کاتالوگ محصول

قابلیت های تهویه مطبوع خودروها

در عصر حاضر دیگر وجود کولر در اتومبیل به عنوان یک وسیله لوکس تلقی نمی‌شود بلکه امروزه یکی از امکانات ضروری هر خودرویی و در هر کلاسی به شمار می آید.
هنگامی که اتومبیل شما مجهز به کولر باشد، می‌توانید با اعصابی آرامتر رانندگی کنید. زیرا هرگز گرمای طاقت فرسا، گازهای خطرناک، گرد و غبار و سر و صدا به داخل اتومبیل شما راه نخواهند یافت.
سیستم کولر اتومبیل در واقع از مجموعه قطعاتی تشکیل شده است که پس از نصب برروی اتومبیل، فضای داخل کابین را برای سرنشینان خودرو به محیطی مطلوب تبدیل می‌نمایند.
شرکت تهویه با درک این ضرورت، مبادرت به طراحی و ساخت کولر برای انواع خودروهای سواری، وانت، کامیون، کامیونت، مینی بوس و اتوبوس نموده است.

ظرفیت ها

This post is also available in: English Arabic Russian