حضور شرکت تهویه در نمایشگاه، انجمن بین المللی و کمیته اقتصادی یوروآسیا در ایروان ارمنستان در تاریخ سی ام مهرماه لغایت دوم آبان ماه 1397.