بیست و دومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی از ۱۶ تا ۱۹ اردیبهشت سال ۹۶ با حضور دهها شرکت ایرانی و خارجی در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید که شرکت تهویه به عنوان یکی از تامین کنندگان سیستمهای HVAC تاسیسات مستقر در مناطق نفت و گاز به ویژه در منطقه پارس جنوبی، نیز در این نمایشگاه حضور فعال داشت. هرچند مورد بی مهری برگزارکنندگان نمایشگاه واقع شد و در محلی خلوت و دور از تجمع بازدیدکنندگان آنهم بعد از پیگیریهای زیاد، جانمایی شده بود، اما با این وجود حضور شرکت تهویه در این نمایشگاه، از جهاتی مثمر ثمر بوده و امید است منجر به نتایج مطلوبی بشود.