برگزاری اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید

به ابتکار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید، از 27  تا 30 تیرماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید. این نمایشگاه با هدف جلب همکاری صنعتگران و قطعه سازان ایرانی با تولیدکنندگان محصول نهایی برای ساخت و تولید قطعاتی که وارداتی هستند یا میزان تولید داخل آنها جوابگوی نیازشان نیست، برگزار شد که تولیدکنندگان محصولات نهایی، قطعات و مجموعه های مورد نیاز خود را در معرض دید صنعتگران و قطعه سازان قرار داده بودند.

شرکت  تهویه نیز با ارائه قطعاتی از اسپلیت ها و کمپرسور،در این نمایشگاه حضور پر رنگی داشت که مورد استقبال قطعه سازان قرار گرفت و تعدادی آمادگی شان را برای همکاری اعلام نمودند.